DuckieTV – [Windows]

[ad_1]

DuckieTV là một ứng dụng (web) giúp bạn theo dõi và tải xuống các Chương trình TV yêu thích của bạn.

Nó chạy bên trong dưới dạng một ứng dụng độc lập hoặc dưới dạng tiện ích mở rộng Google Chrome hoặc Opera để cung cấp cập nhật nền tự động và thậm chí có thể tự động tìm kiếm .torrent cho bất kỳ chương trình truyền hình nào sau khi phát sóng.

Nếu bạn biết Biểu tượng râu nhỏ Sick Beard : Nó giống như ốm, nhưng với GUI lịch phù hợp và thiết lập tự động tải xuống chỉ là một cài đặt bằng một cú nhấp chuột.

DuckieTV có thể tích hợp với uTorrent và BitTorrent để kiểm soát máy khách torrent của bạn và tự động bắt đầu và dừng tải xuống, khởi chạy trình phát được định cấu hình mặc định của uTorrent / Bittorrent, mở thư mục tải xuống, v.v.

Cũng có hỗ trợ thử nghiệm để truyền phát trực tuyến đến thiết bị ChromeCast của bạn thông qua uTorrent

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247