dtsearch – [Windows]

[ad_1]

Ambar

Ambar là một kho lưu trữ tài liệu thông minh với khả năng thu thập dữ liệu tự động, OCR, sao chép và tìm kiếm toàn văn bản cực nhanh. Hãy tưởng tượng có hàng tỷ tệp ở các định dạng khác nhau như xls, doc, txt, pdf, ppt, v.v …, trong bất kỳ mã hóa …

Mã nguồn mở

Freemium

Docker

Self-Hosted

VirtualBox

Web

Ambar icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247