Do It Tomorrow – [Windows]

[ad_1]

‘Do It Tomorrow’ là một ứng dụng máy tính để bàn Windows giúp bạn theo dõi, sắp xếp, tái sử dụng, xuất, in và tóm tắt các tác vụ của mình.

Do It Tomorrow for Android là một phần của dự án lớn hơn, ban đầu được bắt đầu như một ứng dụng máy tính để bàn Windows, giúp bạn theo dõi, sắp xếp, tái sử dụng, xuất, in và tóm tắt các tác vụ của mình.

– ĐẶC ĐIỂM CỦA PHIÊN BẢN DI ĐỘNG –
* danh sách kế hoạch, khẩn cấp và tồn đọng riêng biệt
* đóng / mở danh sách hàng ngày theo kế hoạch của bạn
* sao chép hoặc di chuyển các nhiệm vụ sang một ngày khác hoặc để tồn đọng
* xuất các tác vụ sang ứng dụng máy tính để bàn Windows
* sáng kiến ​​hiện tại
* cài đặt thời lượng của tác vụ mặc định
* nhiệm vụ email
* lời nói thành văn bản

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247