Dispatch-proxy – [Windows]

[ad_1]

Haproxy

HAProxy là một giải pháp miễn phí, rất nhanh và đáng tin cậy cung cấp tính sẵn sàng cao, cân bằng tải và ủy quyền cho các ứng dụng dựa trên TCP và HTTP. Nó đặc biệt phù hợp với các trang web thu thập dữ liệu dưới tải rất cao trong khi cần kiên trì h…

Mã nguồn mở

Miễn phí

BSD

Linux

Haproxy icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247