DigiCel FlipBook – [Windows]

[ad_1]

TVPaint Animation

TVP Animation là công cụ vẽ và hoạt hình không cần giấy hàng đầu, có thể bắt chước các kỹ thuật truyền thống như Bút vẽ, Bột màu, Màu nước, Bút chì, Đầu phớt và Bút lông, và làm động chúng trên khung. Chỉ sử dụng TVP Animation, bạn có thể tạo một bộ…

Thương mại

Android

Linux

Windows

Mac

TVPaint Animation icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247