digiCamControl – [Windows]

[ad_1]

NKRemote

NKRemote … Giải pháp phần mềm chuyên nghiệp để điều khiển từ xa Nikon D7000, Nikon D90, Nikon D5100, Nikon D5000, Nikon D300, Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3X, Nikon D3s, Nikon D3, Nikon D200 hoặc Nikon D80 PC Windows sử dụng cáp USB.

Thương mại

Windows

NKRemote icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247