Devpad – [Windows]

[ad_1]

Trình chỉnh sửa mã nguồn đa tab VB.Net giống như Windows cho Windows XP, Vista và Windows 7 hỗ trợ ASM, ASP.Net, Boo, C #, C ++, CSS, HTML, INI, Java, JavaScript, Lua, Perl, PHP, Python, Ruby, SQL, VB.Net, XML và các tệp văn bản thuần túy.

– Hỗ trợ đánh dấu cú pháp và đánh số dòng.
– Nhập tệp từ FTP, lưu trữ, FlowDocument và Rich Text Documents.
– Xuất tệp sang WordPress, FTP, Lưu trữ, Hình ảnh, FlowDocument, Tài liệu văn bản phong phú và trang web.
– Được cung cấp bởi AvalonEdit.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247