Devilbox – [Windows]

[ad_1]

Neard

Neard là ngăn xếp phần mềm WAMP di động cho hệ điều hành Microsoft Windows liên quan đến Apache HTTP Server, OpenSSL để hỗ trợ SSL, ngôn ngữ lập trình PHP, cơ sở dữ liệu MySQL, cơ sở dữ liệu MariaDB, cơ sở dữ liệu MongoDB, cơ sở dữ liệu PostgreQuery…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

Neard icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247