Desktop iCalendar – [Windows]

[ad_1]

BORG Calendar

BORG là một lịch kết hợp và hệ thống theo dõi nhiệm vụ. Lịch hỗ trợ tất cả các loại cuộc hẹn và cũng là một danh sách việc cần làm đơn giản. Chức năng lịch tương tự như các PIM khác, chẳng hạn như Microsoft Outlook, Mozilla Lịch, Palm Desktop, Yahoo…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

BORG Calendar icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247