Default Programs Editor – [Windows]

[ad_1]

Trình chỉnh sửa chương trình mặc định là tiện ích liên kết tệp mạnh mẽ nhưng đơn giản dành cho Windows 7, Vista và XP. Tiện ích miễn phí này có ba chức năng chính: trình chỉnh sửa menu ngữ cảnh, trình chỉnh sửa tự động phát và trình chỉnh sửa kết hợp chương trình mặc định.

Với trình chỉnh sửa menu ngữ cảnh, bạn có thể thêm, chỉnh sửa và xóa các mục menu ngữ cảnh, chỉnh sửa thông tin loại tệp (như biểu tượng và mô tả) và thay đổi loại tệp mở rộng được liên kết.

Cài đặt tự động phát cho phép bạn thêm, chỉnh sửa và xóa các chương trình xử lý tự động phát, thay đổi tùy chọn tự động phát nào có sẵn cho bất kỳ loại phương tiện nào và thay đổi trình xử lý tự động phát mặc định.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247