Database .NET – [Windows]

[ad_1]

Toad for Oracle

Con cóc là một công cụ tiêu chuẩn công nghiệp để phát triển ứng dụng. Sử dụng Toad, các nhà phát triển có thể xây dựng, kiểm tra và gỡ lỗi các gói, quy trình, trình kích hoạt và chức năng PL / SQL. Người dùng TOAD có thể tạo và chỉnh sửa các đối tượ…

Thương mại

Windows

Mac

Toad for Oracle icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247