CuteMarkEd – [Windows]

[ad_1]

Pine

Trình chỉnh sửa đánh dấu macOS hiện đại – có thể sử dụng, các tab, thanh bên, đánh dấu có hương vị GitHub, xuất khẩu, latex và hơn thế nữa. Đặc trưng: * Có chủ đề * Hỗ trợ toán học (tập con LaTeX) * Đánh dấu hương vị GitHub * Hỗ trợ biểu tượng cảm x…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Mac

Pine icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247