Cura – [Windows]

[ad_1]

Printrun

Printrun là bộ giao diện máy chủ đầy đủ cho máy in 3D và CNC, bao gồm: Pronterface, một máy chủ GUI đầy đủ tính năng Pronsole, một máy chủ dòng lệnh tương tác cho những người yêu thích giao diện điều khiển (hoặc in qua ssh hoặc …) Printcore, máy c…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

Printrun icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247