CUDA-Z – [Windows]

[ad_1]

Chương trình này được sinh ra dưới dạng nhại lại các tiện ích Z khác như CPU-Z và GPU-Z. CUDA-Z hiển thị một số thông tin cơ bản về GPU và GPGPU hỗ trợ CUDA. Nó hoạt động với các thẻ nVIDIA Geforce, Quadro và Tesla, chipset ION.

CUDA-Z hiển thị thông tin sau:

– Đã cài đặt trình điều khiển CUDA và phiên bản dll.
– Khả năng lõi GPU.
– Hiệu suất tính toán số nguyên và điểm nổi.
– Hiệu suất của các hoạt động chính xác kép nếu GPU có khả năng.
– Kích thước bộ nhớ và băng thông.

Chương trình này cũng xuất thông tin được thu thập sang định dạng HTML và tệp văn bản thuần túy.

Phần mềm này được phân phối theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3. Vì vậy, vui lòng phân phối lại và sửa đổi nó trong các điều kiện GPL.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247