Cucumber – [Windows]

[ad_1]

Cucumber là một công cụ thực hiện các mô tả chức năng văn bản đơn giản như các bài kiểm tra tự động.

Mặc dù Cucumber có thể được coi là một công cụ thử nghiệm trên YouTube, mục đích của công cụ này là hỗ trợ BDD.
Điều này có nghĩa là các bài kiểm tra trên mạng của Cameron (mô tả tính năng văn bản thuần túy với các tình huống) thường được viết trước bất kỳ điều gì khác và được xác minh bởi các nhà phân tích kinh doanh, chuyên gia tên miền, v.v.
Mã sản xuất sau đó được viết bên ngoài, để làm cho câu chuyện trôi qua.

Mã nguồn: https://github.com/cucumber

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247