Creativerse – [Windows]

[ad_1]

MineDroid

MineDroid là một thiết kế trình xem / khái niệm cho Minecraft hỗ trợ sử dụng các cấp độ 1.3 beta của riêng bạn, tạm thời xây dựng và phá hủy các khối, điều khiển cảm biến, nhảy co rúm, chế độ ma / chế độ bay. Nhiều tính năng sắp tới, bạn có thể lấy …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Minecraft

Android

MineDroid icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247