CopyFish – [Windows]

[ad_1]

Trích xuất và dịch văn bản từ hình ảnh / video / PDF trên bất kỳ trang web nào.

Lý do phổ biến để trích xuất văn bản từ hình ảnh là nếu bạn muốn google văn bản, lưu trữ, gửi email hoặc dịch nó. Cho đến bây giờ, lựa chọn duy nhất của chúng tôi là gõ lại văn bản. Copyfish là rất nhanh hơn nhiều.

Đối với những người trong chúng ta có vấn đề với việc đọc văn bản (nhỏ), Copyfish cung cấp cho bạn khả năng sử dụng trình đọc màn hình trên văn bản bên trong hình ảnh.

Hình ảnh của Nhật Bản có nhiều dạng: ảnh, biểu đồ, sơ đồ, ảnh chụp màn hình, tài liệu PDF, truyện tranh, hộp thoại, memes, quét, Flash – và phim YouTube.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247