Commento – [Windows]

[ad_1]

Isso

Isso – Ich schrei sonst – là một máy chủ nhận xét nhẹ được viết bằng Python và JavaScript. Nó nhằm mục đích trở thành một sự thay thế thả xuống cho Disqus. Nó hỗ trợ các bình luận CRUD được viết bằng Markdown, nhập Disqus, I18N, tích hợp trang web t…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Isso icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247