Codeplex TFTP Server – [Windows]

[ad_1]

TFTPD32

Tftpd32 là một ứng dụng mã nguồn mở miễn phí bao gồm các máy chủ DHCP, TFTP, DNS, SNTP và Syslog cũng như máy khách TFTP. Máy khách và máy chủ TFTP hoàn toàn tương thích với hỗ trợ tùy chọn TFTP (tsize, blocksize và timeout), cho phép hiệu suất tối …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

TFTPD32 icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247