Codename One – [Windows]

[ad_1]

jQuery Mobile

Một hệ thống giao diện người dùng dựa trên HTML5, thống nhất cho tất cả các nền tảng thiết bị di động phổ biến, được xây dựng trên nền tảng jQuery và jQuery UI vững chắc. Mã nhẹ của nó được xây dựng với sự tăng cường tiến bộ, và có thiết kế linh hoạ…

Mã nguồn mở

Miễn phí

jQuery

Web

jQuery Mobile icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247