CodeBunny – [Windows]

[ad_1]

Ngay lập tức viết và thực thi mã cộng tác với một ứng cử viên, ngay trong trình duyệt. CodeBunny cung cấp Trình chỉnh sửa Cộng tác Thời gian thực
với các trình thực thi Mã và trình duyệt REPL (read-eval-print-loop) trong trình duyệt. CodeBunny là Trình biên dịch và Phiên dịch trực tuyến cho PHP, Python, Ruby, Perl, Javascript, C, C ++, Java, Clojure, R, Scala, Coffeescript. Lý tưởng cho màn hình điện thoại / Phỏng vấn trực tuyến của nhà phát triển.
CodeBunny cũng cho phép trò chuyện video với Google Hangouts.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247