CmisSync – [Windows]

[ad_1]

Đồng bộ tệp đến / từ bất kỳ máy chủ tệp doanh nghiệp địa phương. Không dựa trên đám mây: CmisSync hoạt động trên hệ thống Quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM) trên mạng cục bộ (LAN) không có Internet.

Các công cụ đồng bộ hóa của bên thứ ba như Dropbox và SkyDrive rất phổ biến vì chúng tiện lợi. Nhưng có thực sự an toàn khi tin tưởng các công ty này với dữ liệu nội bộ của công ty bạn không?

GUI trông giống như Dropbox, nhưng đồng bộ hóa với máy chủ tệp tuân thủ CMIS hiện có.
Đồng bộ hóa với Alfresco, Documentum, FileNet, SharePoint, Nuxeo, NemakiWare, eXo Platform và bất kỳ máy chủ tương thích CMIS nào khác.
CmisSync tận dụng tài khoản người dùng và quyền của máy chủ tệp của bạn, vì vậy nhân viên chỉ nhìn thấy các tệp họ được phép xem. Đây là một lợi thế lớn so với các dịch vụ đám mây công cộng về mặt quản trị và bảo mật.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247