ClickMonitorDCC – [Windows]

[ad_1]

Monitorian

Monitorian là một công cụ máy tính để bàn để điều chỉnh độ sáng của nhiều màn hình một cách dễ dàng. Nhận xét Tên màn hình hiển thị trong cửa sổ chính có thể được thay đổi để nhận dạng màn hình dễ dàng hơn. Để thay đổi tên, nhấn và giữ cho đến khi n…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

Monitorian icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247