ClickHeat – [Windows]

[ad_1]

ClickHeat is a visual heatmap of clicks on a HTML page, showing hot and cold click zones. ClickHeat is an OpenSource software, released under GPL licence, and free of charge.

Đặc trưng:

– Hoạt động ghi nhật ký thấp: rất ít chức năng gọi để ghi nhật ký nhấp chuột, không cần tăng tải máy chủ (hãy xem Hiệu suất & tối ưu hóa)
– Từ khóa được sử dụng để xác định trang khi tải mã Javascript, cho phép bạn nhóm các trang giống nhau.
– Kích thước màn hình và trình duyệt được ghi lại, có thể theo dõi bố cục CSS lỏng (chiều rộng được sử dụng 100%).

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247