Claws Mail – [Windows]

[ad_1]

Kontact – KMail

KMail là thành phần email của Kontact, trình quản lý thông tin cá nhân tích hợp của KDE. Kontact là bộ quản lý thông tin cá nhân và bộ phần mềm phần mềm nhóm cho KDE. Nó hỗ trợ lịch, danh bạ, ghi chú, danh sách việc cần làm, tin tức và email. Nó sử …

Mã nguồn mở

Miễn phí

BSD

Linux

Windows

Mac

Kontact - KMail icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247