Cities: Skylines – [Windows]

[ad_1]

SimCity

SimCity là một loạt các trò chơi mô phỏng xây dựng thành phố, nơi bạn được giao nhiệm vụ thành lập và phát triển thành phố, đồng thời duy trì hạnh phúc của người dân và giữ ngân sách ổn định. Có năm phiên bản cho PC: SimCity (bản gốc), SimCity 2000,…

Thương mại

ReactOS

Android Tablet

iPhone

Android

Windows

Mac

SimCity icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247