Chrome Remote Desktop – [Windows]

[ad_1]

Chrome Remote Desktop cho phép người dùng truy cập từ xa vào một máy tính khác thông qua trình duyệt Chrome hoặc Chromebook. Máy tính có thể được cung cấp trên cơ sở ngắn hạn cho các tình huống như hỗ trợ từ xa ad hoc hoặc trên cơ sở dài hạn hơn để truy cập từ xa vào các ứng dụng và tệp của bạn. Tất cả các kết nối được bảo mật đầy đủ.

Chrome Remote Desktop hoàn toàn đa nền tảng. Cung cấp hỗ trợ từ xa cho người dùng Windows, Mac và Linux hoặc truy cập máy tính để bàn Windows (XP trở lên) và Mac (OS X 10.6 trở lên) bất cứ lúc nào, tất cả từ trình duyệt Chrome trên hầu hết mọi thiết bị, kể cả Chromebook.

Mã nguồn tại đây: https://src.chromium.org/viewvc/chrome/trunk/src/remoting/

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247