Chandler Desktop – [Windows]

[ad_1]

Một cuốn sổ bạn có thể tổ chức, sao lưu và chia sẻ!

Chandler là một tổ chức Note-to-Self mã nguồn mở. Nó có tính năng lập lịch, quản lý tác vụ và ghi chú và bao gồm một ứng dụng máy tính để bàn, ứng dụng web và dịch vụ chia sẻ và sao lưu miễn phí có tên Chandler Hub.

Mục tiêu của chúng tôi là phục vụ cách mọi người thực sự làm việc, độc lập và cùng nhau, đặc biệt là trong các nhóm nhỏ – một phân khúc thị trường mà chúng tôi tin là không được đánh giá cao. Chúng tôi tin rằng công việc thông tin cá nhân và hợp tác về bản chất là lặp đi lặp lại và rằng mô hình nhị phân Xong / Chưa hoàn thành, Đọc / Chưa đọc, Được gắn cờ / Không bị lỗi trong phần mềm năng suất không phù hợp với thực tế về cách mọi người làm việc.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247