CDisplay Ex – [Windows]

[ad_1]

CDisplayEx là một Trình đọc CBR nhẹ, hiệu quả và nó cũng là trình đọc truyện tranh phổ biến nhất. Nó có thể đọc tất cả các định dạng truyện tranh (tập tin .cbr, .cbz, .pdf, v.v.) và Manga. Tất cả mọi thứ được thiết kế để cung cấp cho bạn trải nghiệm đọc truyện tranh tốt nhất, nó tải truyện tranh ngay lập tức, đọc là chất lỏng và thoải mái.

Trên Android, việc quản lý thư viện của bạn được tích hợp! chỉ cần cho biết truyện tranh của bạn ở đâu và người đọc sẽ nhóm truyện tranh theo loạt hoặc cung cấp cho bạn album tiếp theo để đọc trong bộ sưu tập của bạn. Một tìm kiếm tích hợp sẽ cho phép bạn tìm thấy một âm lượng ngay lập tức.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247