CatLight – [Windows]

[ad_1]

CatLight hiển thị thông báo trạng thái bản dựng trong khay của bạn trên Windows, OS X và Linux. Nó có thể có được trạng thái xây dựng từ Jenkins, AppVeyor, Travis CI, TFS và VSTS. Đối với Team Foundation Server, Catlight hỗ trợ Bản dựng nhóm vNext mới, cũng như các bản dựng XAML.

Khi bản dựng bị hỏng, ứng dụng sẽ hiển thị cho bạn một thông báo và cho biết ai đã phá vỡ nó trước.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247