Caramba Switcher – [Windows]

[ad_1]

XNeur

Một chương trình để thay đổi bố cục bàn phím cho văn bản đã chọn hoặc chỉ trong thời gian khi gõ (tự động hoặc bằng phím nóng). Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Armenia, tiếng Bêlarut, tiếng Bulgaria, tiếng Séc, tiếng Séc, tiếng Gruzia, tiếng Hy Lạp, tiế…

Mã nguồn mở

Miễn phí

BSD

Linux

XNeur icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247