Calendar Lock PEA – [Windows]

[ad_1]

Etar

Tại sao? Tôi muốn một thiết kế đơn giản, vật liệu, lịch hiện đại mà mọi người đều có thể cải thiện. Đặc trưng: – Xem tháng. – Xem tuần, ngày & chương trình nghị sự. – Sử dụng đồng bộ lịch Android. Hoạt động với Lịch Google, Exchange, Etesync, v.…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Android Tablet

Android

Etar icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247