Brewtarget – [Windows]

[ad_1]

Hobbybrew

Một công cụ mở, được liên kết với www.hulkbirra.com , để xây dựng, quản lý, xem trước các công thức nấu ăn tại nhà, tải chúng lên một kho lưu trữ chung và chia sẻ chúng với những người mua nhà khác. Bản phát hành chính thức mới nhất trên http://www.…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247