Bootice – [Windows]

[ad_1]

Bootice – tiện ích để sửa đổi hoặc sao lưu / khôi phục MBR (Bản ghi khởi động chính) hoặc PBR (Bản ghi khởi động phân vùng).

Với Bootice, bạn có thể dễ dàng thay đổi MBR / PBR của mình sang loại khác. Các bản ghi khởi động được hỗ trợ là: Grub4DOS, SysLinux, Trình quản lý khởi động PLoP, MS NT52 / 60, …. PBR, cài đặt bản ghi khởi động MS-DOS vào PBR của bạn, v.v.

Nó cũng có khả năng phân vùng lại và định dạng ổ đĩa flash của bạn. Bạn thậm chí có thể tách riêng ổ đĩa flash của mình thành 2 phân vùng (chỉ có 1 truy cập trong Windows, một cái khác được ẩn cho dữ liệu riêng tư hoặc hình ảnh khởi động). Và một chức năng hữu ích khác là sao lưu hoặc khôi phục MBR / PBR của đĩa của bạn.

Lưu ý: CD Boot của Hiren chứa chương trình.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247