BOOLR – [Windows]

[ad_1]

BrainBox

Vật chất là tuyệt vời. Các công ty phần cứng như Apple, Arduino, v.v đang phá vỡ cuộc sống của chúng ta một cách lớn. Tại BrainBox, chúng tôi yêu thích các tin tặc phần cứng và hoàn toàn sợ hãi về thiết kế và ứng dụng tuyệt vời mà chúng xây dựng. Ng…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Raspberry Pi

Self-Hosted

Web

Linux

Windows

Mac

BrainBox icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247