Bookie – [Windows]

[ad_1]

Digimarks

Dịch vụ đánh dấu trang đơn giản, sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite để lưu trữ dấu trang, thẻ hỗ trợ và tìm nạp tiêu đề tự động.

Mã nguồn mở

Miễn phí

GitHub

Self-Hosted

Digimarks icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247