[ad_1] gThumb gThumb là trình xem hình ảnh và trình duyệt cho Bàn làm việc Gnome. Đặc trưng Xem ảnh * Xem hình ảnh duy nhất (bao gồm cả hình ảnh động GIF). Các loại hình ảnh được hỗ trợ là: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF, ICO, XPM. * Xem dữ liệu EXIF ​​được đính...

Gia Công Phần Mềm
14/03/2022 62

[ad_1] Softpedia Softpedia là một trang web lập chỉ mục thông tin và cung cấp chủ yếu thông tin phần mềm và tải xuống. Các phần chính của nó là Windows, Mac, Mac PPC, Linux, Trò chơi, Cầm tay (phần mềm di động), Trình điều khiển, Di động, Webscripts và Tin tức. Nó c… Miễn...

Gia Công Phần Mềm
14/03/2022 61

[ad_1] BORG Calendar BORG là một lịch kết hợp và hệ thống theo dõi nhiệm vụ. Lịch hỗ trợ tất cả các loại cuộc hẹn và cũng là một danh sách việc cần làm đơn giản. Chức năng lịch tương tự như các PIM khác, chẳng hạn như Microsoft Outlook, Mozilla Lịch, Palm Desktop, Yahoo…...

Gia Công Phần Mềm
14/03/2022 59

[ad_1] Mconvert Chuyển đổi tiền tệ, số liệu, mệnh lệnh và các loại khác bao gồm 27 nhóm chuyển đổi sau đây và nhiều nhóm phụ: Gia tốc, Góc, Diện tích, Cơ sở, Tiêu thụ, Tiền tệ, Lưu trữ dữ liệu, Truyền dữ liệu, Mật độ, Năng lượng, Năng lượng / Khối lượng, Lực, GPS,...

Gia Công Phần Mềm
14/03/2022 63

EcommerceTất cả

  [gwts_gwl_gallery_slider id="96"]

  Đối Tác

  Gia Lai Web

  Quy Nhơn Web

  Mr. Tấn Lê – Admin Tâm Sự GenZ

  Mr. Tấn Lê – Admin Tâm Sự GenZ