BKchem – [Windows]

[ad_1]

BKChem là một chương trình vẽ hóa học miễn phí (như trong phần mềm miễn phí: o). Nó được hình thành và viết bởi Beda Kosata và hiện đang được Reinis Danne duy trì.

BKChem được viết bằng Python, một ngôn ngữ lập trình được diễn giải và rất hay. Điều này ngụ ý một số tính năng của chương trình:

* tính độc lập của nền tảng – BKChem nên chạy trên mọi nền tảng mà Python làm.
* hiệu suất – vì Python là ngôn ngữ được diễn giải, bạn không nên mong đợi hiệu năng của một ứng dụng được biên dịch mã gốc (ngày nay, một sự đánh đổi rất rẻ cho sự độc lập nền tảng). Tuy nhiên BKChem nên sử dụng được trên tất cả các hệ thống hiện đại.

* BKChem được phát triển trên GNU / Linux. Tuy nhiên, nó đã được sử dụng thành công dưới WinXP và MacOS X.

Xem https://gitorious.org/bkchem để biết mã được lưu trữ.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247