Bilbeo Analytics – [Windows]

[ad_1]

Bilbeo là một công cụ SaaS Business Intelligence giúp các nhà quản lý tập trung vào các KPI quan trọng và cải thiện Hiệu suất Kinh doanh bằng Bảng điều khiển doanh nghiệp trực quan phát hiện và cảnh báo về hiệu suất kém.

Không giống như các giải pháp hiện có sử dụng Bảng điều khiển tĩnh và yêu cầu thực hiện và chu kỳ phát triển dài, bảng điều khiển tự động điền của Bilbeo sẵn sàng sử dụng trong vài phút và cung cấp các đề xuất có thể thực hiện được dựa trên các kỹ thuật khai thác dữ liệu mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu được.

Các tính năng chính: Trình tạo báo cáo, Báo cáo tùy chỉnh, Mục tiêu, Cảnh báo, Ngưỡng, Thuật toán chỉ báo hàng đầu, Trình kết nối SQL, mẫu bảng điều khiển Excel.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247