BatchPurifier – [Windows]

[ad_1]

BatchPurifier có thể xóa siêu dữ liệu khỏi các tệp JPEG hàng loạt, loại bỏ triệt để siêu dữ liệu như EXIF ​​(bao gồm hình thu nhỏ), tài nguyên hình ảnh Photoshop (bao gồm IPTC), XMP, nhận xét, Hồ sơ ICC và các loại dữ liệu ẩn khác trong khi vẫn giữ nguyên hình ảnh JPEG và không làm giảm chất lượng chất lượng của nó.

Siêu dữ liệu này thường chứa thông tin như ngày và giờ chụp chính xác, nhà sản xuất máy ảnh kỹ thuật số, kiểu máy và số sê-ri duy nhất, cài đặt máy ảnh và vị trí (nếu sử dụng máy ảnh hỗ trợ GPS). Hơn nữa, hình thu nhỏ của hình ảnh thường tồn tại trong tệp JPEG và nhiều phần mềm xử lý hình ảnh không cập nhật hình thu nhỏ này khi hình ảnh gốc được sửa đổi. Vì vậy, ngay cả khi hình ảnh bị cắt, hoặc sửa đổi để ẩn một số phần nhất định trong đó, các phần bị xóa vẫn có thể hiển thị trong hình thu nhỏ.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247