BamBam! – [Windows]

[ad_1]

BamBam! ™ là một nền tảng cộng tác dành cho những người có vai trò và phong cách làm việc khác nhau mà phần mềm quản lý tác vụ thông thường là không đủ. Nó là công cụ duy nhất có thể được điều chỉnh theo hồ sơ của người dùng, có thể là nhà phát triển, người quản lý dự án, người kiểm tra, khách hàng hoặc [your_profile_here.]

Với các cập nhật thời gian thực, luồng thông minh, quy trình công việc, cột mốc, báo cáo nâng cao, hồ sơ, quyền và thông báo, nó sẽ giúp bạn hoàn thành bất kỳ dự án nào, bất kể quy mô và độ phức tạp.

Thêm Chime ™ và Anchor ™ để theo dõi thời gian và wiki miễn phí, tích hợp với Springloops ™, nguồn và triển khai Git / SVN nhanh nhất có sẵn trực tuyến và nhận gói cộng tác mạnh mẽ và đầy đủ nhất mà bạn từng có.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247