Backup4all – [Windows]

[ad_1]

Backup4all, phần mềm sao lưu thực hiện sao lưu gia tăng, sao lưu vi sai, sao lưu toàn bộ và nhân bản sang DVD, DVD-RW, CD, CD-RW, Blu-ray, HD-DVD, Ổ đĩa hai lớp, USB, mạng và sao lưu vào FTP. Sao lưu các tệp đang mở, mã hóa các bản sao lưu, gửi thông báo sao lưu, lên lịch sao lưu hoặc có thể được sử dụng như một phần mềm sao lưu máy chủ.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247