Babel – [Windows]

[ad_1]

Babel là một trình biên dịch đa mục đích chung cho JavaScript. Sử dụng Babel, bạn có thể sử dụng (và tạo) thế hệ JavaScript tiếp theo, cũng như thế hệ công cụ JavaScript tiếp theo.

JavaScript như một ngôn ngữ không ngừng phát triển, với các thông số kỹ thuật và đề xuất mới được đưa ra với các tính năng mới mọi lúc. Sử dụng Babel sẽ cho phép bạn sử dụng nhiều tính năng này trong nhiều năm trước khi chúng có sẵn ở mọi nơi.

Babel thực hiện điều này bằng cách biên dịch mã JavaScript được viết với các tiêu chuẩn mới nhất thành một phiên bản sẽ hoạt động ở mọi nơi hiện nay. Quá trình này được gọi là biên dịch nguồn-nguồn, còn được gọi là dịch mã.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247