B.S. Detector – [Windows]

[ad_1]

FiB

Tiện ích mở rộng Chrome FiB phân tích nguồn cấp dữ liệu Facebook của bạn để biết tính hợp lệ của url, hình ảnh và văn bản. Nó được xây dựng bởi bốn sinh viên như một phần của cuộc thi hackathon của Đại học Princeton, với thách thức giải quyết vấn đề…

Mã nguồn mở

Miễn phí

GitHub

Chrome

Linux

Windows

Mac

FiB icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247