Autopin – [Windows]

[ad_1]

Với Autopin, bạn có thể tự động theo dõi và hủy theo dõi người dùng, mời họ vào bảng của bạn, tạo ghim dựa trên từ khóa cũng như thích và bình luận các bài đăng khác!

Khi bạn bắt đầu, bạn đặt một số thẻ có thể xác định loại hình doanh nghiệp / tài khoản của bạn. Sau đó, bạn chọn tốc độ bạn muốn hoạt động. Cuối cùng, bạn chọn hành động nào bạn muốn tài khoản của mình thực hiện.

Lượt chạy và tài khoản sẽ tự động thực hiện tất cả các hành động này thay cho bạn.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247