AutoMate – [Windows]

[ad_1]

Quick Macros

Macro nhanh tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, thậm chí phức tạp nhất. Macro của bạn có thể nhấn phím, nhấp vào nút, liên kết, mục menu, hình ảnh trên màn hình và các đối tượng UI khác, quản lý cửa sổ, chạy và quản lý tệp, chờ các sự kiện khác n…

Thương mại

Windows

Quick Macros icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247