Medocow.com – [Windows]

[ad_1] Softpedia Softpedia là một trang web lập chỉ mục thông tin và cung cấp chủ yếu thông tin phần mềm và tải xuống. Các phần chính của nó là Windows, Mac, Mac PPC, Linux, Trò chơi, Cầm tay (phần mềm di động), Trình điều khiển, Di động, Webscripts và Tin tức. Nó c… Miễn…

RegAlyzer – [Windows]

[ad_1] RegeditEx RegeditEx được viết bằng Java, không sử dụng API Windows. Nó tương tự như công cụ Windows Regedit. Nhưng khác với Regedit, nó cũng có thể chạy trong các môi trường không phải Windows, như Linux. RegeditEx có thể xử lý các tổ chức đăng ký tiêu chuẩn … Miễn phí Linux Windows…

Movieply – [Windows]

[ad_1] Delicious Library Danh mục sách, phim, nhạc, phần mềm, đồ chơi, công cụ, điện tử và trò chơi video của bạn trong một giao diện đẹp. Nhập tất cả nội dung của bạn lên giá kỹ thuật số bằng webcam iSight của Mac, máy quét mã vạch không dây hoặc bàn phím của bạn….