Aurora HDR – [Windows]

[ad_1]

Picturenaut

Bạn muốn độ chính xác của HDRShop, với tất cả các điều khiển cấp thấp để đạt được mức tối đa về chất lượng hình ảnh. Nhưng bạn cũng muốn tất cả các tính năng tiện lợi hiện đại như phát hiện phơi sáng từ dữ liệu EXIF, căn chỉnh hình ảnh và xóa ma? Và…

Miễn phí cá nhân

Windows

Picturenaut icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247