Atomic Mail Sender – [Windows]

[ad_1]

Campayn

Campayn cho phép bạn tạo, chia sẻ và theo dõi các bản tin email và email tiếp thị. Gói ‘Miễn phí cho cuộc sống’ cho phép bạn gửi 20.000 email đến 500 liên hệ mỗi tháng. Bao gồm các tính năng mạnh mẽ như phân đoạn danh sách, báo cáo cấp độ liên lạc v…

Miễn phí với chức năng giới hạn

Web

Campayn icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247