ASG-Remote Desktop – [Windows]

[ad_1]

Xshell

Xshell là trình giả lập thiết bị đầu cuối SSH1, SSH2, SFTP, TELNET, RLOGIN và SERIAL mạnh mẽ cho các nền tảng Windows. Nó cho phép người dùng truy cập vào máy chủ Unix / Linux một cách dễ dàng và an toàn trên máy trạm Windows. Giao thức SSH (Secure …

Miễn phí cá nhân

Windows

Xshell icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247